Herdenking 11 september

In een poging terugtrekkende Duitse troepen de pas af te snijden, werd op 11 september 1944 door de geallieerden een luchtbombardement uitgevoerd op de haven van Breskens. Bij dat bombardement vielen 184 burgerslachtoffers. Dit is relatief meer dan in elke andere plaats in Nederland. Ter herinnering aan hen en aan alle 217 inwoners van Breskens die in de Tweede Wereldoorlog de dood vonden, is aan de Steenoven in Breskens een monument opgericht.

Een document met de namen van de gevallenen is in het monument gemetseld. De muurfragmenten, elk in de vorm van het cijfer 1, stellen de verwoesting van Breskens op 11 september 1944 voor. De scherven van de ruit zijn op de plattegrond van Breskens gevallen en verbeelden de slachtoffers. Sommigen raken elkaar als behorend tot het zelfde gezin, vele anderen zijn alleen. Het monument, ontworpen door Johan Provoost werd onthuld op 11 september 1994.

Ieder jaar wordt op 11 september bij dit monument een herdenkingsplechtigheid georganiseerd.

Ook dit jaar zal deze plaatsvinden.

Medewerking aan de herdenking wordt onder andere verleend door de muziekvereniging

“Breskens-Groede-Schoondijke” en leerlingen van de Openbare basisschool in Breskens.  De deelnemers aan de herdenking komen om ± 19.10 uur samen op het Oranjeplein en zullen daarvandaan in stoet en onder klokgelui vertrekken naar het monument aan de Steenoven.

Om 19.30 uur zal de herdenking aanvangen bij het monument.

In geval van slecht weer zal de herdenking plaatsvinden in de Protestantse Kerk, Dorpsstraat 50 te Breskens.

Ook dan is de aanvang om 19.30 u.

Na een korte inleiding en het spelen van de “Taptoe” zal een minuut stilte in acht worden genomen.

Hierna zullen de namen worden genoemd van de slachtoffers. Daarbij zal passende muziek weerklinken.

Het namen lezen zal worden onderbroken voor het voorlezen van enkele door leerlingen van de openbare basisschool gemaakte gedichten

Na het tweede deel van het lezen van de namen zullen de vlaggen bij het monument, welke reeds halfstok hangen, worden gehesen door leerlingen van de Openbare Basisschool. Aansluitend zullen door de aanwezigen 2 coupletten van het Wilhelmus worden gezongen.

Onder andere namens het bestuur van de Stichting Oorlogsmonument Breskens en de Gemeente Sluis zullen bloemen worden gelegd. Hierna is er gelegenheid voor alle aanwezigen tot het brengen van een bloemenhulde.

De herdenking komt mede tot stand dankzij de medewerking van de Gemeente Sluis, Jachtwerf Delta, Jumbo Pascal en Carola Ingels en Plus Lohman.


Voor nadere informatie kan men terecht bij het secretariaat van de Stichting Oorlogsmonument Breskens, Burg. Gerritsenstraat 21, 4511 CA  Breskens. tel: 0117 – 38 22 64, e-mail: pkesteloo@zeelandnet.nl.