Bag to School voor Oekraïne

Helpen jullie mee?

Op 11 en 12 april verzameld OBS de Zeemeeuw weer Kleding, schoenen, knuffels, lakens, gordijnen en tassen voor het goede doel.

Deze keer gaat de opbrengst naar giro 555 voor Oekraïne.

Inleveren kan in gesloten zakken voor 8:45 uur op het schoolplein van OBS de Zeemeeuw,

Ghistelkerke 1D, Breskens