75 jaar bevrijd

75 JAAR BEVRIJD!

Op 13 maart 2020 zette Koningin Wilhelmina 75 jaar geleden na de Tweede Wereldoorlog voor het eerst weer voet op Nederlandse bodem in Eede. Zij maakte aansluitend een rondrit door West-Zeeuws-Vlaanderen waarin zij ook Sluis, Aardenburg, Oostburg, Breskens, Schoondijke en IJzendijkeaandeed.

De dorpsraad van Eede heeft in het kader van de 75-jarige herdenking alle betrokken dorpsraden benaderd voor medewerking aan het naspelen van deze historische gebeurtenis op 14 maart a.s. Een colonne van circa 20 authentieke militaire voertuigen zal vooraf gaan aan de komst van de (uiteraard) gespeelde Koningin Wilhelmina die in een korte tijd kennis maakt met een afvaardiging van elke dorpskern zoals dat ook in 1945 plaatsvond. De aankomst van de Koningin in Breskens zal naar verwachting tussen 15.00 en 15.30 uur op het Spuiplein zijn bij de muziektent. Een pseudoburgemeester zal haar daar verwelkomen. Een kleindochter van een lid van Stichting Oorlogsmonument Breskensoverhandigt haar vervolgens een bloemetje.

De organisatie van dit evenement in Breskens ligt in handen van Stichting Oorlogsmonument Breskens, die verkeersregelaars voor deze dag hebben geregeld en de PLUS Lohman bereid heeft gevonden om de legervoertuigen en de doedelzakspelers die aan dit evenement deelnemen te sponsoren en de spelers broodjes en consumpties aan te bieden.

De organisatie wenst u een prettige herdenkingsdag toe.

Renée Rurenga