Kernbezoek gemeente

Woensdag 16 januari brachten het college van Burgermeester en wethouders en een aantal medewerkers van de gemeente een bezoek aan onze kern.

Tijdens dit kernbezoek werden de resultaten van de enquête die gehouden is onder onze inwoners besproken. Daarna kon iedereen in gesprek met burgemeester en wethouders over zaken die spelen in Breskens.

De resultaten van de enquête zijn bijgevoegd. Persoonlijke reacties zijn  er uit verwijderd.

Resultaten enquete Breskens – 2019