Onthulling bouwbord Project Waterdunen en inloopavond

 

Onthulling bouwbord Project Waterdunen en inloopavond

Op woensdag 12 september onthult gedeputeerde Ben de Reu het bouwbord dat de komende werkzaamheden in Waterdunen aankondigt. Hij doet dit samen met recreatieondernemer en projectpartner Molecaten, de aannemers Romers Grondverzet en Martens & Van Oord en ingenieursbureau BTL Advies, Ook de andere projectpartners wonen deze onthulling bij. U bent van harte uitgenodigd bij dit feestelijke moment aanwezig te zijn. Aansluitend gaat het gezelschap naar de inloopavond over het project Waterdunen in mfc De Korre in Breskens.

Momenteel is er weer veel bedrijvigheid te zien in Waterdunen. Een van de grote klussen die wordt uitgevoerd, is de aanleg van de inlaatkreek. Het tweede karwei is het verwijderen van de asfaltwegen en het maken van het middenpad. Aannemerscombinatie Martens & Van Oord gaat aan de slag met de inlaatkreek, terwijl Romers Grondverzet is begonnen met de voorbereiding van de andere werkzaamheden, zoals het verwijderen van resten van kabels en leidingen en de fietspaden langs de voormalige doorgaande wegen.

De eerste delen van de bruggen en vlonders van het middenpad worden begin 2019 gelegd. Volgend voorjaar wordt ook de brug over de ringsloot gelegd die vanaf de Walendijk toegang zal geven tot Waterdunen.

De inlaatkreek vormt de verbinding tussen de getijdenduiker en het krekenstelsel van Waterdunen. Hierdoor stroomt straks het water het gebied in en uit. Over deze watergang komt een stevige verkeersbrug die aansluit op ’t Zandertje en straks toegang geeft tot het recreatiepark. De graafwerkzaamheden voor de inlaatkreek starten in december 2018.

Onthulling bord
Het gezelschap verzamelt om 16.30 uur bij het bedieningsgebouw van de getijdenduiker, waar geparkeerd kan worden. Het bouwbord wordt geplaatst op de beoogde hotellocatie, op loopafstand van de getijdenduiker. Om 16.45 uur is de onthulling van het bord, dat laat zien dat de Provincie samen met de projectpartners hard bezig is om Waterdunen tot een geslaagd einde te brengen.
Datum: 12 september 2018
Tijdstip: van 16.30 tot 17.00 uur
Locatie: bedieningsgebouw getijdenduiker, Panoramaweg in Breskens

Inloopbijeenkomst
Aansluitend aan de onthulling van het bouwbord is er een inloopavond over de werkzaamheden in Waterdunen. Hier staan medewerkers van de Provincie Zeeland, de aannemers, waterschap Scheldestromen, Het Zeeuwse Landschap, Molecaten en gemeente Sluis klaar om vragen te beantwoorden en een toelichting te geven op bijvoorbeeld de planning en wegtransporten in de omgeving. Na de onthulling van het bouwbord zal ook het gezelschap aansluiten bij de inloopbijeenkomst.

Tijdstip: van 17.00 tot 19.30 uur
Locatie: MFC Breskens ‘De Korre’, Ghistelkerke 1A, 4511 JB Breskens

De pers is welkom bij de onthulling van het bouwbord en uiteraard ook nadien tijdens de inloopavond.
Graag vooraf even aanmelden via jk.schop@zeeland.nl of 06-21 81 3838.

Zeeland heeft een kustlijn van 650 kilometer, het land ligt in zee. In Waterdunen komt het samenspel tussen water en land tot uitdrukking. Waterdunen is een icoon voor Zeeland en het bewijs dat Zeeland vandaag de dag anders met water omgaat. Waterdunen is een deltawerk. Maar wel anders dan de deltawerken die we kennen als grote werken die Zeeland beschermen tegen het water. Waterdunen combineert natuur, recreatie en getijdenwerking in een innovatieve kustversterking met veiligheid als randvoorwaarde.
Meer weten? Zie www.waterdunen.com