Opnieuw werkzaamheden damwand Handelshaven Breskens

In het begin van dit jaar is er begonnen aan het verstevigen van de damwand in de haven van Breskens. Echter tijdens het plaatsen van de damwanden in de westelijke Handelshaven bleek de samenstelling van de ondergrond aan de waterzijde anders te zijn dan verwacht, met als gevolg dat de nieuwe aangebrachte damwanden niet bleven staan. Hierdoor verdween het zand onder de straat waardoor deze wegzakte. Naar aanleiding hiervan is aanvullend grondonderzoek gedaan. Op basis van de daaruit verkregen gegevens is een nieuw ontwerp opgesteld en zijn de daarvoor benodigde nieuwe materialen besteld.

De verzakking van de straat werd veroorzaakt door twee punten:

  1. Op sommige plaatsen is de damwand niet waterdicht, door de getijde werking komt er bij vloed water binnen het damwand, bij eb loopt het water er weer uit maar neemt nu ook zand mee naar buiten. Na een poosje is er tekort aan zand en verzakt de straat. Damwand is nu gecontroleerd en gerepareerd d.m.v. duikinspecties.
  2. Bij het opvullen van de ruimte tussen het oude en nieuwe damwand is gewoon zout zand gestort. Dat heeft te weinig consistentie en zakt in, ook weer door de getijdenwerking. Bedenk maar wanneer het hoog water wordt in de haven, wordt het grondwater ook onder de straatstenen hoger, dit is een continu werking van 2 x per dag.

Op dit moment is Rijkswaterstaat bezig de damwanden opnieuw te repareren.

     

Bewaren